Copyright 2012 Lingua. All rights reserved.
facebook facebook
tweeter tweeter
youtube youtube
Przygotowanie profesjonalnego kursu językowego dla firm przebiega w kilku etapach:

1. Analiza potrzeb klienta oraz uczestników kursu;
2. Przeprowadzenie pomiarów kompetencji językowej ( test oraz rozmowa);
3. Opracowanie oraz przedstawienie programu kursu;
4. Uzgodnienie narzędzi oraz częstotliwości oceniania uczestników kursu;
5. Uzgodnienie częstotliwości oraz sposobów raportowania;

Podczas trwania kursu:
1. kontrola jakości zajęć:
- hospitacje zajęć przez metodyka mające na celu kontrole sposobu realizacji materiału,
- indywidualne rozmowy ze słuchaczami,
- anonimowe ankiety badające poziom satysfakcji uczestników kursu,
- raporty o frekwencji uczestników kursu,

2. procedura postępów w nauce:
- sprawozdania lektorów z realizacji programu,
- bieżąca kontrola stopnia opanowanie materiału podczas zajęć.

3. Na zakończenie semestru lektor opracowuje szczegółową ocenę postępów w nauce dla każdego uczestnika kursu.

Nasza propozycja dla firm dopasowana jest do konkretnych potrzeb uczestników kursu, a proces nauczania wzbogacamy o elementy kulturoznawcze. Wskazujemy odpowiednie narzędzia, które pozwolą naszym Klientom na osiągnięcie sukcesu w nauce języka obcego!
Wypoczynek letni
Zajęcia dla dzieci
Zajęcia indywidualne
Kursy dla firm
Strona główna
Kontakt