Copyright 2012 Lingua. All rights reserved.
facebook facebook
tweeter tweeter
youtube youtube
Lekcje indywidualne są znakomitą formą nauki. Pozwalają na stworzenie indywidualnego planu rozwoju językowego. Lektor skupiony jest wyłącznie na potrzebach Słuchacza, może realizować zagadnienia, których nie przewidują ogólne kursy w grupie.  Pomimo, iż nacisk kładziony jest na wszystkie sprawności językowe
(słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) może okazać się, że jedna z nich wymaga większej koncentracji i treningu. Podczas tego typu zajęć możemy stworzyć indywidualny plan rozwoju językowego, aby po zakończeniu kursu wszystkie sprawności znajdowały się na tym samym poziomie. Zajęcia indywidualne są bardziej intensywne i pozwalają na dopasować tempo do potrzeb i możliwości Słuchacza.

Przed rozpoczęciem kursu proponujemy rozwiązanie testu oraz spotkanie z lektorem. Pozwoli nam to na określenie poziomu znajomości języka Słuchacza, a następnie dopasowanie odpowiednich narzędzi, aby kurs zakończył się sukcesem!

Lekcje indywidualne to doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób, które chcą doszlifować znajomość języka obcego, jak również dla tych, którzy przystępują do egzaminów maturalnych lub międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się w terminach oraz miejscach ustalonych indywidualnie z Uczestnikiem kursu. Od Słuchacza zależy również intensywność zajęć - może to być 90 minut raz w tygodniu lub kurs intensywny, codziennie po 4 godziny.
Wypoczynek letni
Zajęcia dla dzieci
Zajęcia indywidualne
Kursy dla firm
Strona główna
Kontakt